Tietosuojaseloste (GDPR) ja sopimusehdot

Ehdot ovat osana sopimusta, joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Asiakas”) ja Golf Basement Oy (myöhemmin ”Palveluntarjoaja”) välillä varauksen tekemisen yhteydessä. 

 
Golf Basement Oy säännöt 

  • Tila tulee jättää siistiin kuntoon ja omat jäljet tulee siivota. Asiakas on korvausvelvollinen mikäli palveluntarjoajalle aiheutuu siivoamiskuluja tilan varauksen jälkeisestä epäsiisteydestä johtuen. 

Yleiset sopimusehdot 

  1. Asiakas saa varauksensa voimassaolon ajaksi oikeudet käyttää vuokrattua tilaa, siihen kuuluvaa laitteistoa ja irtaimistoa. 
  1. Asiakas sitoutuu noudattamaan Golf Basement laatimia sääntöjä. 
  1. Asiakas on korvausvelvollinen hänen omien sekä tilaansa päästämien muiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista. 
  1. Palveluntarjoajalla on oikeus valvoa vuokrattavaa tilaa ja sen käyttöä tallentavalla valvontakameralla. 
  1. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa varattu vuoro, mikäli 1) tilassa havaitaan teknisiä ongelmia, 2) ilmenee muita varauksen estäviä ongelmia tai 3) varattuun vuoroon on yli 12 tuntia. 
  1. Palveluntarjoaja sitoutuu huolehtimaan tilan laitteiston kunnosta ja yleisestä siisteydestä. Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen, mikäli 1) laitteisto ei ole toiminnassa, 2) laitteistoa ei saada toimimaan 30 minuutin sisällä varauksen alkamisesta tai 3) tilaan pääsy on asiakkaalta estynyt. 
  1. Palveluntarjoajasta johtuvassa peruutustilanteessa tulee palveluntarjoajan ja asiakkaan sopia hyvässä yhteisymmärryksessä vuoron mahdollisesta siirrosta seuraavaan ajankohtaan. Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus rajoittuu vain asiakkaan varauksen summan suuruuteen. 
  1. Tilan käyttö ja siellä oleminen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaan tulee huomioida, että toimitila on pääsääntöisesti miehittämätön. Palveluntarjoaja ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaalle tai tämän omaisuudelle. Asiakas vastaa itse vakuutuksistaan. 

Tietosuojaseloste

Tämä on Golf Basement Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 5.4.2022

1.                         Rekisterinpitäjä

Golf Basement Oy

y-tunnus: 3260826-4 

2.                         Peuraniitty 5B

02750 Espoo

p. 0505566909

info@golfbasement.fi

2. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun tarjoaminen, yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys / organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään kunnes asiakas ne poistaa tai ei ole käyttänyt palvelua viiteen vuoteen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajasssa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj

Y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

www.paytrail.com